Menu

Akcje pracownicze

MENU

Istotnym elementem Paktu Gwarancji Pracowniczych podpisanego przez PKP CARGO i przedstawicieli związków zawodowych 2 września 2013 r. były akcje pracownicze. Zostały one objęte ograniczeniem zbywalności (tzw. lock-up) na dwa lata od dnia pierwszego notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a więc do 30 października 2015 r. Akcje pracownicze zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW, Uchwałą nr 1104/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2015 r.

  • RODZAJ AKCJI AKCJE ZWYKŁE IMIENNE SERII C
  • DATA PRZYDZIAŁU AKCJI 2014-03-07
  • LICZBA PRZYDZIELONYCH AKCJI 1 448 902
  • CENA NABYCIA (ZŁ) 68,00
  • LICZBA PRACOWNIKÓW KTÓRYM PRZYDZIELONO AKCJE 24 530
  • WARTOŚĆ OFERTY (ZŁ) 98 525 336
  • LOCK-UP / ZAKAZ ZBYWANIA AKCJI PRACOWNICZYCH 2015-10-30

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się