Menu
Kim jesteśmy

Struktura kapitałowa

Grupę PKP CARGO tworzy spółka PKP CARGO oraz 19 spółek zależnych.

40% rynku w Polsce

19 spółek zależnych

6 obszarów działalności

Powiadomienie o istnieniu grupy (koncernu)

na podstawie przepisów Republiki Czeskiej, tj. § 79 ust. 3 Ustawy nr 90/2012 Sb. Ustawa o spółkach i spółdzielniach (ustawa o korporacjach)
(
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích))

 

PKP CARGO S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, spółka działająca na podstawie prawa polskiego, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000027702, NIP: 9542381960, REGON: 277586360, 

jako podmiot zarządzający, i poniżej wymienione spółki, jako podmioty zarządzane (kontrolowane), tworzą grupę, „Koncern PKP CARGO“:

 

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., z siedzibą Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava, REGON: 47675977, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział B, akta 767

 

AWT Rekultivace a.s., z siedzibą Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, REGON: 47676175, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział B, akta 777

 

AWT Čechofracht a.s., z siedzibą Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava, REGON: 00001066, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział B, akta 11225

 

AWT ROSCO a.s., z siedzibą Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava, REGON: 47473070, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział B, akta 3015

 

AWT DLT s.r.o., z siedzibą Kladno – Rozdělov, Tolstého 436, 272 04, REGON: 47551887, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez SądMiejski w Pradze, dział C, akta 22754.

 

Niniejsze powiadomienie jest zgodnie z postanowieniem § 79 ust. 3 Ustawy nr 90/2012 Sb. Ustawa o spółkach i spółdzielniach (ustawa o korporacjach) z późniejszymi zmianami i wchodzi w życie z dniem 1.5.2021 r.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się