Menu

Cyberbezpieczeństwo

Szanowny Kliencie,

stosujemy światowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i poufności danych. Stale pracujemy nad rozwiązaniami mającymi chronić Twoje dane i staramy się, aby były one zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Niemniej to od Ciebie zależy, czy będziesz z nich korzystał we właściwy sposób.

Podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa:

    Sprawdzaj adresy stron www, na których się logujesz, a także ich certyfikaty. Zawsze zwracaj uwagę, czy adres strony logowania (gdzie wpisujesz identyfikator użytkownika i następnie hasło), jest poprzedzony zapisem „https".

    Uważaj na fałszywe certyfikaty bezpieczeństwa. Prośby o instalację dodatkowego oprogramowania (np. certyfikatu lub programu, aplikacji antywirusowej) mogą być próbą oszustwa.

    Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim swojego identyfikatora, haseł czy kodu autoryzacyjnego.

    Nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki.

    Regularnie aktualizuj urządzenia i oprogramowanie na komputerze i telefonie (system, aplikacje, przeglądarkę, antywirusy).

    Twórz skomplikowane hasła trudne do odgadnięcia przez postronne osoby.

    Nie używaj tego samego hasła do różnych kont oraz nie zapisuj haseł na kartkach ani w plikach na komputerze.

    Nie podawaj / nie wysyłaj swoich loginów i haseł innym osobom.

    Nie loguj się przez publiczne, niezabezpieczone wi-fi do serwisu internetowego PKP CARGO S.A.
i aplikacji dostępnych w Strefie Klienta.

    Nie loguj się do serwisu internetowego PKP CARGO S.A. i aplikacji dostępnych w Strefie Klienta na urządzeniach publicznie dostępnych np. w kafejkach, hotelach.

    Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się