Menu
Co robimy

Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A.

PKP CARGO S.A. podpisało w dniu 26 marca 2019 r. z firmą Tatravagónka a.s. z siedzibą w Słowacja, Poprad; Štefánikova 887/53, umowę na dostawę 936 nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiot Umowy obejmuje dostawę fabrycznie nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozu kontenerów ilości 936 szt. w tym:

  • 324 wagony o długości ładunkowej 40`,

  • 468 wagonów o długości ładunkowej 80`,

  • 144 wagony o długości ładunkowej 90'.

Cele strategiczne:

  • silna i stabilna pozycja konkurencyjna PKP CARGO S.A.,

  • rozwój przewozów intermodalnych w relacjach krajowych i zagranicznych ze szczególnym wykorzystaniem tranzytowego położenia Polski na „Nowym Jedwabnym Szlaku”,

  • dalszy rozwój przewozów intermodalnych.

 

Zakup wagonów jest kluczową inwestycją w projekcie „Wagony platformy do przewozów intermodalnych”, który otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Wartość całkowita projektu: 368 806 691,75 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 183 291 870,63 zł

 

Otrzymane dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych dla projektu.

 

22 stycznia 2020 r. w Hotelu Lord w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A.”. – Zakup platform intermodalnych, również lokomotyw wielosystemowych i rozbudowa centrum terminalowego w Małaszewiczach, wpisuje się w całość projektu, który jest dofinansowany ze środków unijnych. Jest to dla nas działanie kluczowe w obszarze rozwoju naszego produktu i umacniania naszej pozycji – mówił podczas konferencji Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A

 

Więcej na: https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/unijny-projekt-taborowy-pkp-cargo-sa/

 

10.08.2020

21 wagonów do przewozu kontenerów odebrała w zeszłym tygodniu Spółka PKP CARGO. To kolejne platformy pozyskane w ramach umowy podpisanej ze słowacką firmą Tatravagónka na dostawę łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych.
W sumie od początku realizacji projektu zasób platform kontenerowych 80-stopowych serii Sggrs PKP CARGO powiększył się o 197 wagonów. Do końca br. Spółka odbierze łącznie 300 wagonów serii Sggrs i 100 Sgmmns.

Więcej na: https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/pkp-cargo-sa-odebra%C5%82o-kolejne-wagony-do-przewozu-kontener%C3%B3w/

 

25.02.2021

Podsumowanie realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0049/18 pn.: „Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A.” (stan na dzień 20 lutego 2021 r.)

W ramach realizacji projektu PKP CARGO S.A. wzbogaci swój park taborowy o 936 nowoczesnych wagonów platform do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach:
1. Seria Sgmmns
wagon 4-osiowy o długości ładunkowej 40` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów o długości 20`, 40` i 30`. Ładowność wagonu 70 t (dwa kontenery 20`o masie 35 t). Prędkość maksymalna 120 km/h.
2. Seria Sggrs(s)
wagon 6-osiowy przegubowy o łącznej długości ładunkowej 80` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30`. Prędkość maksymalna 120 km/h.
3. Seria Sggmrs
wagon 6-osiowy przegubowy o łącznej długości ładunkowej 90` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40`, 2 x 30`, 2 x 45`.

Aktualnie projekt znajduje się na półmetku realizacji. Do dnia 15 lutego odebrano 485 wagonów z zakontraktowanych 936 sztuk. Wśród zakupionych wagonów znajduje się 300 platform sześcioosiowych serii Sggrs o długości ładunkowej 80`oraz 135 wagonów 4-osiowych (dedykowanych do najcięższych kontenerów) serii Sgmmns o długości ładunkowej 40`, które istotnie wzbogaciły zasoby platform intermodalnych PKP CRAGO S.A. Dostawcą wagonów jest firma Tatravagónka a.s., która pomimo ograniczeń wywołanych pandemią Sars-Cov-2 realizuje kontrakt bez żadnych opóźnień. Z powodu pandemii kilka partii wagonów wymagało wdrożenia szczególnych procedur odbiorczych z powodu braku możliwości wyjazdu komisarzy odbiorczych do zakładu producenta znajdującego się w Popradzie na Słowacji. Wszystko odbywało się bez uszczerbku na jakości dostarczanych wagonów, które bezpośrednio po przyjeździe na sieć PKP i dokonaniu formalnych rejestracji krajowym rejestrze NVR były kierowane do eksploatacji.

Nowe platformy intermodalne istotnie przyczyniają się do poprawy efektywności przewozów intermodalnych i wzmacniania pozycji konkurencyjnej Grupy PKP CARGO. Są to nowe konstrukcje fabrycznie dostosowane do wymagań TSI HAŁAS, więc w pierwszej kolejności kierowane są do obsługi relacji międzynarodowych, w tym głównie do obsługi potoków ładunków napływających do Europy poprzez Nowy Jedwabny Szlak.

 

21.01.2022

W ramach realizacji projektu Projektu nr POIS.03.02.00-00-0049/18, PKP CARGO S.A. wzbogaci swój park taborowy o 936 nowoczesnych wagonów platform do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach:

  1. Seria Sgmmns

wagon 4-osiowy o długości ładunkowej 40`(40 stóp)  z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów o długości 20`, 40` i 30`. Ładowność wagonu 70t (dwa kontenery 20`o masie 35 t.). Prędkość maksymalna 120 km/h.

  1. Seria Sggrs(s)

wagon 6-osiowy przegubowy o łącznej długości ładunkowej 80` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30`. Prędkość maksymalna 120 km/h.

  1. Seria Sggmrs

wagon 6-osiowy przegubowy o łącznej długości ładunkowej 90` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40`, 2 x 30`, 2 x 45`.

Do dnia 19 stycznia odebrano 748 wagonów z zakontraktowanych 936 szt. Wśród zakupionych wagonów znajduje się 468 platform sześcioosiowych serii Sggrs o długości ładunkowej 80`, 80 platform sześcioosiowych serii Sggrmrs o długości ładunkowej 90`oraz 200 wagonów 4-osiowych (dedykowanych do najcięższych  kontenerów) serii Sgmmns o długości ładunkowej 40`, które istotnie wzbogaciły zasoby platform intermodalnych PKP CRAGO S.A. Dostawcą wagonów jest firma Tatravagónka a.s., która pomimo ograniczeń wywołanych pandemią Sars-Cov-2 realizuje kontrakt bez żadnych opóźnień. Z powodu pandemii kilka partii wagonów wymagało wdrożenia szczególnych procedur odbiorczych z powodu braku możliwości wyjazdu komisarzy odbiorczych do zakładu producenta znajdującego się w Popradzie na Słowacji. Wszystko odbywało się bez uszczerbku na jakości dostarczanych wagonów, które bezpośrednio po przyjeździe do Polski  i dokonaniu formalnych rejestracji w krajowym rejestrze NVR były kierowane do eksploatacji. 

Nowe platformy intermodalne istotnie przyczyniają się do poprawy efektywności przewozów intermodalnych i wzmacniania pozycji konkurencyjnej Grupy PKP CARGO. Są to nowe konstrukcje fabrycznie dostosowane do wymagań TSI HAŁAS, więc w pierwszej kolejności kierowane są do przewożenia kontenerów  w relacjach  międzynarodowych, w tym głównie do obsługi potoków ładunków napływających do Europy poprzez Nowy Jedwabny Szlak.

 

 

 


 

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się