Menu
Co robimy

Obiekty Infrastruktury Usługowej

Zarządzamy za pośrednictwem zakładów Spółki obiektami infrastruktury usługowej (OIU).

Z  dniem   10 grudnia 2017 r.  PKP CARGO S.A.   przeznacza do udostępnienia obiekty infrastruktury usługowej (OIU),  w rozumieniu i na zasadach wynikających z ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 Listopada 2016 roku.

PKP CARGO S.A zwana dalej „Operatorem” zarządza za pośrednictwem zakładów Spółki obiektami infrastruktury usługowej (OIU) :

1) punkty zaplecza technicznego, przeznaczone do wykonywania czynności utrzymaniowo – naprawczych w postaci: przeglądów, napraw bieżących i napraw awaryjnych taboru kolejowego,

2) myjnia (1 lokalizacja, Kutno) – funkcjonuje jako bocznica kolejowa przeznaczona do mycia taboru.

Bocznice kolejowe stanowiące punkty zaplecza technicznego posiadają układy torowe o szerokości 1435 mm (N) oraz w niektórych lokalizacjach układy torowe o szerokości 1520 mm (S).

Operator    w  zarządzanych  obiektach  infrastruktury usługowej  (OIU),  świadczy   usługi   podstawowe,   dodatkowe    i pomocnicze z zakresu utrzymania taboru kolejowego.  

W imieniu Operatora działają zakłady Spółki zgodnie z poniższym wykazem:

- PKP CARGO Centralny Zakład Spółki z siedzibą w Warszawie, Przyce 17, 01-252 Warszawa;

- PKP CARGO Dolnośląski Zakład Spółki z siedzibą we Wrocławiu, ul Pułaskiego 56, 50-433 Wrocław;

- PKP CARGO Południowy Zakład Spółki z siedzibą w Katowicach, ul Św. Huberta 11, 40-542 Katowice;

- PKP CARGO Północny Zakład Spółki z siedzibą w Gdynia, Celna 3, 81-337 Gdynia;

- PKP CARGO Śląski Zakład Spółki z siedzibą w Tarnowskich Górach, Piłsudskiego 21, 42-600 Tarnowskie Góry;

- PKP CARGO Wschodni Zakład Spółki z siedzibą w Lublinie, Macieja Rataja 15, 20-270 Lublin;

- PKP CARGO Zachodni Zakład Spółki z siedzibą w Poznaniu, Kolejowa 23, 60-717 Poznań.

 

  Dokumenty do pobrania na stronie: 

 - Regulamin OIU wraz z załącznikami

 - Edytowalny wniosek o dostęp do OIU

 - Edytowalna umowa o świadczenie usług OIU

 

UWAGA:

1) Od dnia 04 września 2018 r. wchodzi w życie zmiana nr 1 do Regulaminu dostępu OIU PKP CARGO S.A.

2) Od dnia 03 stycznia 2019 r. wchodzi w życie zmiana nr 2 do Regulaminu dostępu OIU PKP CARGO S.A. dotycząca Cennika usług.

3) Od dnia 25 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie zmiana nr 3 do Regulaminu dostępu OIU PKP CARGO S.A. dotycząca Cennika Usług.

4) Od dnia 01 czerwca 2019 r. wchodzi w życie zmiana nr 4 obejmująca zmiany w:

    - Regulaminie dostępu do OIU PKP CARGO S.A.,
    - Wzorze wniosku o udostępnienie OIU,
    - Wzorze umowy na świadczenie usług w OIU,
    - Wzorze umowy na dostęp przez Przewoźnika do OIU w ramach świadczenia usług na własne potrzeby,
    - Szczegółowych warunkach technicznych dostępu do OIU.

5) PKP CARGO S.A. sporządziło dokument Rail Net Europe w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego WE 2017/2177.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się