Menu
Aktualności

Aktualności

2022-02-10

Rada Nadzorcza PKP CARGO daje zielone światło na zakup 5 lokomotyw elektrycznych

Rada Nadzorcza PKP CARGO wyraziła dzisiaj zgodę na zakup przez spółkę przez PKP CARGO pięciu nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania.
Pojazdy dostarczy Siemens.

Wartość umowy to nie więcej niż ok. 139 mln 125 tys. zł netto, a harmonogram zakłada dostawę wszystkich lokomotyw w pierwszym kwartale 2023 roku. Lokomotywy będą przeznaczone do eksploatacji w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Umowa przewiduje też szereg innych warunków, jaki musi spełnić dostawca. Chodzi m.in. o dostawy oprogramowania do obsługi i eksploatacji lokomotyw, dostawy zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu awaryjnego.

Producent zapewni też pełne utrzymanie lokomotyw do daty wyłączenia lokomotyw do pierwszej naprawy okresowej na poziomie P4 (8 lat), oraz wykona naprawę na tym poziomie - jeśli zdecyduje o tym PKP CARGO.

Zakup lokomotyw realizowany jest w ramach projektu: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych”, który jest dofinansowany z funduszy unijnych. Dotyczy on zakupu 220 wagonów i 5 lokomotyw, a dofinansowanie to łącznie ponad 92 mln zł.

Przeczytaj także:

2022-02-11

Firmy Siemens Mobility i PKP CARGO – największy kolejowy operator towarowy w Polsce i drugi w Europie - podpisały umowę na zakup 5 lokomotyw Vectron MS wraz z 8-letnią usługą pełnego utrzymania.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się